Welkom

U weet: als je iets twee keer doet, dan is het een traditie. Daarom ben ik blij dat ik u vandaag mag verwelkomen bij de tweede editie van de Dag van de Publieke Dienstverlening! Een mooie en belangrijke traditie. Eén dag per jaar waarop we gezamenlijk de publieke dienstverlening in ons land onder de loep nemen. Vanuit alle perspectieven. Politiek, lokale overheden, uitvoering, beleid, bedrijfsleven én de samenleving. Een speciale dag gewijd aan de kern van onze taak als overheid. We zijn er tenslotte voor mensen. Vandaag bekijken we of de dienstverlening aansluit op de behoeften en verwachtingen van mensen. Wat er goed gaat en wat er beter kan. Ik ben daar als minister ook mee bezig. Bijvoorbeeld in het programma ‘Werk aan Uitvoering’: een programma voor de hele overheid, ter verbetering van de publieke dienstverlening. Ik ben er dan ook ontzettend trots op dat zoveel verschillende mensen mét verschillende perspectieven zich hebben aangemeld voor deze Dag. Welkom allemaal! Het onderwerp van deze editie is ‘samen werken aan vereenvoudiging’. En dat thema lijkt me terecht gekozen. Aan het begin van dit jaar kreeg ik de ‘Staat van de Uitvoering’ overhandigd. Duidelijk punt wat daarin gemaakt werd is ‘complexiteit’: complexiteit voor burgers en ondernemers, complexiteit in de uitvoering en dus in de dienstverlening. Alle reden om vandaag te bespreken hoe we dat kunnen verminderen. Hoe we samen kunnen werken aan vereenvoudiging. Om te kijken naar wat goed gaat, maar ook de knelpunten en dilemma’s te benoemen die wij onderweg tegenkomen. En met elkaar, vanuit politiek, beleid, uitvoering en samenleving te onderzoeken wat makkelijker kan en wat ieder van ons daar vanuit zijn of haar rol en positie aan kan bijdragen. Zo’n dag als vandaag is een prachtige kans. Om van elkaar te leren en om elkaars perspectief te zien. Heel laagdrempelig. Bijvoorbeeld in uw ochtendgroep. Wat is daar het perspectief op de dienstverlening? Hoe denkt u buurman er over? Wat kunt u van elkaar leren? Vandaag is een prachtige kans om niet over maar met elkaar te spreken. Met als gezamenlijk doel: de publieke dienstverlening te verbeteren en te vereenvoudigen. Zo komen we samen verder. U krijgt vandaag ook de dagelijkse praktijk van de uitvoeringinstanties te zien. Wat goed gaat en wat beter en simpeler kan. En hoe er wordt omgegaan met de menselijke maat. Dit inzicht is van groot belang zeker ook voor de politieke vertegenwoordigers. Want verbeteren lukt alleen als het over alle schijven gaat. We kunnen daar allemaal ons steentje aan bijdragen, of we nou de wetgeving bedenken, uitvoeren, of ervaren. Bovenal wordt het vandaag gewoon een hele leuke en inspirerende dag. Waarop u veel verschillende mensen ontmoet en verschillende inzichten opdoet. Ik kijk daar zelf in ieder geval erg naar uit. Ik wens u heel veel plezier. En ook namens mij, wens ik u heel veel plezier.