Nieuwe website Staat van de Uitvoering

Sinds deze week is de website www.staatvandeuitvoering.nl online. Met achtergrondinformatie over de Staat van de Uitvoering en de jaarlijkse publicatie om knelpunten in de uitvoeringspraktijk te analyseren en oplossingen te vinden.

Ben je benieuwd naar de onderzoeken die worden uitgevoerd? Op de website vind je het complete overzicht. In de loop van dit jaar kun je er ook de onderzoeksrapporten downloaden. En in het najaar verschijnt de eindpublicatie voor de Tweede Kamer. Houd de website dus in de gaten.

www.staatvandeuitvoering.nl

Reflectiesessies

Om uitvoerders en beleidsmakers nauw te betrekken bij de totstandkoming van de Staat van de Uitvoering, zijn er 3 reflectiesessies gepland, op donderdag 30 juni, woensdag 13 juli en maandag 5 september.

Belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Zijn er opvallende resultaten, wat springt eruit?
  • Herkennen we de uitkomsten en delen we de conclusies van de onderzoekers?
  • Op welke wijze denk jij dat de uitkomsten uit dit onderzoek door jouw eigen organisatie gebruikt kunnen worden?

Doe mee

We hopen van harte dat vanuit alle beleidsdomeinen een bijdrage geleverd wordt aan deze reflecties. Informeer bij het secretariaat van jouw organisatie of die al actief betrokken is bij deze reflectiesessies. Heb je vragen over de Staat van de Uitvoering? Mail naar staatvandeuitvoering@ictu.nl.