Nieuwe WaU-sessies

Werk aan Uitvoering organiseert weer online WaU-sessies, waarin we aansprekende onderwerpen verder uitdiepen. Morgen beginnen de eerste twee en op 1 december volgt de sessie over publieksvriendelijk inrichten van 1 Loketfunctie en op 15 december de sessie over samenwerking in tijden van corona.

De sessies zijn een vervolg van de sessies eind 2021 en begin 2022. Er zullen weer onderwerpen ter discussie staan om ze verder uit te diepen.

Werk aan Uitvoering vergroot de zichtbaarheid en samenhang van organisaties en initiatieven die gezamenlijk oplossingen ontwikkelen, nieuwe denkrichtingen uitproberen en werkende toepassingen met elkaar delen.

WaU-sessie Ambtelijk Vakmanschap

Doe mee met de WaU-sessie over Ambtelijk Vakmanschap op donderdag 17 november om 9.30 uur. Meld je snel aan want er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen.

Tijdens deze sessie onder leiding van Susanne van den Oudenhove en Henk van der Steen van het programma Grenzeloos Samenwerken, gaan we in gesprek over de betekenis van ambtelijk vakmanschap. Thema’s die daarbij aan bod kunnen komen zijn samenwerking, opgavegericht werken, de impact van jouw werk op de samenleving en manieren om te voorkomen dat burgers door jouw werk in de knel komen.

Meer informatie en aanmelden

WaU-sessie Beleidskompas

Doe mee met de WaU-sessie over het Beleidskompas donderdag 17 november van 13.00 tot 14.30. Meld je snel aan want er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen.

In deze sessie gaat onder meer Abdel Ouarraki, coördinator Beleidskompas van J&V, in op wat het Beleidskompas betekent voor de uitvoering. 

Ook de relatie met ambtelijk vakmanschap en Werk aan Uitvoering komt ter sprake. Hoe anders wordt ons werk als de bedoeling van het IAK wordt uitgedragen en nageleefd? Aan de hand van een casus worden de stappen van het IAK doorlopen. Tot welke oplossingen leidt dit? En hoe is dit toepasbaar in je dagelijkse werk bij beleid of bij de uitvoering?

Meer informatie en aanmelden

WaU-sessie: loketfunctie van de overheid publieksvriendelijk inrichten, hoe doe je dat?

Burgers met grote problemen vragen vaak maar laat om hulp. Zo is bekend dat mensen met schulden pas na 5 jaar hulp zoeken. Hoe komt dat? En wat kan de overheid doen om de drempel om hulp te vragen te verlagen? Daar gaan we in deze sessie op in.

Een van de factoren die een rol speelt is stress. Als problemen lang duren dan kan stress chronisch worden. En chronische stress beïnvloed ons handelen. Burgers die te maken hebben met armoede, schulden of gezondheidsproblemen ervaren vaker langdurige stress. Door als publieke organisatie daar rekening mee te houden, wordt de burger beter ondersteund en is de dienstverlening effectiever. Stress-sensitieve dienstverlening kan ook burgers helpen die nog geen chronische stress hebben. Wat betekent stress-sensitieve dienstverlening voor jouw praktijk en voor 1-loket? Wat vraagt dat dan van jou?

Tijdens deze sessie onder leiding van Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering & directeur Instituut voor Recht aan de Hogeschool Utrecht, gaan we in gesprek over manieren om stress-sensitieve dienstverlening vorm te geven. We starten met een inleiding waar de noodzaak wordt toegelicht en gaan vervolgens door op de hoe-vraag. We belichten verschillende bouwstenen en kijken wat dit vraagt van beleid en uitvoering.

Aanmelden WaU-sessie Loketfunctie van de overheid publieksvriendelijk inrichten

WaU-sessie Samenwerking in tijden van corona

Het dienstenlandschap rondom corona is inmiddels behoorlijk uitgebreid. De burger kan de weg hier niet altijd goed in vinden. Daarom werken LCCB, RIVM en VWS samen in het Adviestraject Betere Corona Dienstverlening. Het doel is een dienstenlandschap te maken waarin diensten onderling logisch en soepel zijn verbonden en burgers snel hun weg kunnen vinden.

Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen, wat hebben ze geleerd, hoe hebben ze de Visie op gezamenlijk dienstverlening kunnen gebruiken en toepassen? Deze aspecten komen aan de orde tijdens deze WaU-sessie waarin Martijn Arts (VWS) en Kira Haggenburg (GGD GHOR) vertellen over hun ervaringen.

Aanmelden WaU-sessie Samenwerking in tijden van corona