WaU-sessie methodiek wetsanalyse

Werk aan Uitvoering (WaU) werkt aan verbetering van de publieke dienstverlening. Om beter aan te sluiten op de verwachtingen en behoeften van burgers en ondernemers. Hier zit een ‘voorkant’ aan van begrijpelijke taal en mensgericht handelen. En een ‘achterkant’ van beleid, wetgeving en uitvoering waarin we winst kunnen behalen. Met de methodiek wetsanalyse krijgen we beter zicht op hoe politieke wensen zich via beleid, wetgeving, beleidsregels, uitvoeringsregels, -processen en -systemen vertalen naar burgers en ondernemers. Op 26 januari 2023 wordt hierover van 09.30-1030 een kennissessie georganiseerd.

Wat is wetsanalyse?

 • Een methodische aanpak voor vaststellen en vastleggen van betekenis van wetgeving;
 • Die uitgaat van het perspectief van burgers en bedrijven, met als startpunt de (beoogde) uitvoeringspraktijk;
 • Een multidisciplinaire werkwijze, die de verbinding bevordert tussen wetgever en uitvoerder;
 • Die resultaten biedt die inzicht geven in betekenis en rechtmatigheid, en eventuele aandachtspunten in systemen, processen, uitvoeringsregels, beleidsregel, wetgeving, beleid of politieke keuze/wens;
 • En uitkomsten biedt die precies en formeel genoeg zijn als input voor ICT-systemen.

Handelingsperspectieven

Tijdens deze sessie maakt u kennis met wetsanalyse. Na afloop weet u hoe deze methodiek kan helpen bij vraagstukken bij verschillende WaU-uitgangspunten. Denk hierbij aan:

 • (Handelingsperspectief 1) Feedbackloops tussen beleid en praktijk:
  Wetsanalyse gaat uit van een directe samenwerking tussen beleid, wetgeving en uitvoering (multidisciplinair). Door zelf te weten waar regelingen samenlopen, nemen we knelpunten weg en maken de dienstverlening begrijpelijker. Of in elk geval beter uit te leggen aan burgers, ondernemers én de betrokken ambtenaren waarom bepaalde zaken gebeuren en wat hieraan te doen is.
 • (Handelingsperspectief 2) Het op orde brengen en houden van ICT-systemen in de uitvoering:
  Wetsanalyse geeft zicht op de impact van de wet- en regelgeving op ICT-systemen, processen en gegevens. Dit ondersteunt de inrichting en het beheer van je (ICT-)systemen.
 • (Handelingsperspectief 3) We werken toe naar een aanpak, waarbij maatschappelijke vraagstukken vanaf het begin multidisciplinair benaderd worden:
  We versterken de toetssystematiek van wet- en regelgeving over de gehele wetgevingscyclus, inclusief amendementen en moties. Dit doen we door gedurende de totstandkoming maar ook na de implementatie en bij wijziging van wetgeving te toetsen op uitvoerbaarheid, doenlijkheid en ongewenste gevolgen.

Wetsanalyse helpt als multidisciplinaire aanpak bij nieuwe wetgeving, maar ook bij bestaande wetgeving. Het geeft zicht op onduidelijkheden, ongewenste gevolgen en aanknopingspunten om dit aan te pakken.

Meld je aan voor de WaU-sessie wetsanalyse