WaU-sessie Samenwerking in tijden van corona

Het dienstenlandschap rondom corona is inmiddels behoorlijk uitgebreid. De burger kan de weg hier niet altijd goed in vinden. Daarom werken LCCB, RIVM en VWS samen in het Adviestraject Betere Corona Dienstverlening. Het doel is een dienstenlandschap te maken waarin diensten onderling logisch en soepel zijn verbonden en burgers snel hun weg kunnen vinden.

Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen, wat hebben ze geleerd, hoe hebben ze de Visie op gezamenlijk dienstverlening kunnen gebruiken en toepassen? Deze aspecten komen aan de orde tijdens deze WaU-sessie waarin Martijn Arts (VWS) en Kira Haggenburg (GGD GHOR) vertellen over hun ervaringen.

Aanmelden WaU-sessie Samenwerking in tijden van corona