Eerste Staat van de Uitvoering aangeboden aan Tweede Kamer

Op 18 januari 2023 is de eerste Staat van de Uitvoering gepubliceerd en aangeboden aan de Tweede Kamer, in de persoon van voorzitter Vera Bergkamp. De Staat is een deelproject van het programma Werk aan Uitvoering. In deze jaarlijkse rapportage over en door de uitvoeringspraktijk van de overheid wordt sluimerende problematiek blootgelegd, worden goede voorbeelden gesignaleerd en wordt een trendmatig beeld geschetst.

De Staat is namens de uitvoeringsorganisaties van ons land aangeboden door Abdeluheb Choho, algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in aanwezigheid van Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. 

Lees hier meer over de Staat van de Uitvoering en download het rapport: Staat van de Uitvoering.