WaU-sessies Leren van de Staat van de Uitvoering

De eerste Staat van de Uitvoering is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer.  De Staat van de Uitvoering roept op tot actie om de publieke dienstverlening toekomstbestendig te houden. Daarvoor is het nodig dat politiek, beleid en  uitvoering intensief met elkaar samenwerken.

De voorzitter van de stuurgroep die de publicatie organiseerde, Abdeluheb Choho (tevens directeur RVO.nl): “Laten we de tijd nemen om naar elkaar te luisteren, om ervaringen uit te wisselen en te vergelijken om tot beter en vooral eenvoudiger beleid te komen. Bespreken wat haalbaar is en wat consequenties zijn voordat we burgers en ondernemers dingen beloven.”

Nieuwe inzichten

Voor deze eerste publicatie zijn 38 uitvoeringsorganisaties beschouwd. Er is gekeken naar de Standen van de Uitvoering waarin de organisaties rapporteren over de knelpunten die zij ervaren. Parallel vergaarden onderzoekers en wetenschappers nieuwe inzichten over zaken als maatwerk, organisatiecultuur, productiviteit, burgertevredenheid, innovatie en goede internationale praktijken. In reflectiesessies met beleids- en uitvoeringsorganisaties zijn de onderzoeksresultaten besproken en verder verrijkt.

In de WaU-sessie

We gaan tijdens deze WaU‐sessies in gesprek met deelnemers vanuit beleid en uitvoering om te bepalen welke kansen er liggen om van de Staat en van elkaar te leren. Welke leeractiviteiten kunnen we bedenken en ontplooien? Hoe geven we dat vorm, online of digitaal? Hoe sluiten we aan bij bestaande leerplatforms? Welk vervolgonderzoek is nodig voor verdieping, verrijking en verbreding van de Staat? Deze en andere vragen komen aan bod in de WaU‐sessies die worden begeleid door Felix van der Velde (medewerker advisering) en Cees van der Zwan (adviseur en secretaris stuurgroep).

In februari zijn er 2 WaU-sessies die 2 uur duren.