Extra WaU-sessie Inzicht in Maatwerk

De belangstelling voor de WaU-sessie Inzicht in Maatwerk blijkt erg groot. Er staan voor de tweede sessie op 16 februari inmiddels mensen op de wachtlijst. We bieden nu een derde sessie aan op dinsdag 7 maart van 9.30 – 10.30 uur (online).

Werk aan Uitvoering heeft de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd met verschillende uitvoeringsorganisaties en gemeenten over het leveren van maatwerk aan burgers en bedrijven. Deze gesprekken hebben geleid tot een rijke en gevarieerde opbrengst en ze geven belangrijke inzichten voor iedereen die betrokken is bij maatwerk.

Interactief

Tijdens de WaU-sessie nemen Monique Frans (WaU) en Marcello Noto (BZK/WaU) je graag - op interactieve wijze - mee in de inzichten die de afgelopen maanden zijn opgedaan. Zij doen dit aan de hand van tien bouwstenen, zoals cultuur, bestuurlijke urgentie, samenwerking en mensgericht werken.

De WaU-sessie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij publieke dienstverlening en maatwerk bij gemeenten, provincies, departementen en uitvoeringsorganisaties. Waarbij de menselijke maat uitgangspunt is voor onze publieke dienstverlening, de processen op maat niet alles oplossen en dan maatwerk overblijft. En we maatwerk niet alleen als sluitstuk zien van de publieke dienstverlening, maar ook als mogelijkheid om van te leren en te voorkomen.


Meld je aan voor de WaU-sessie Inzicht in Maatwerk