Derde WaU-sessie Inzicht in Maatwerk

Meld je aan voor de nieuwe WaU-sessie Inzicht in Maatwerk op dinsdag 7 maart van 09.30-10.30 uur. Op 16 februari was de tweede WaU-sessie Inzicht in Maatwerk, opnieuw voor ruim 40 belangstellenden. Op de agenda stonden de bouwstenen van maatwerk. Voortgekomen uit gesprekken en informatierondes met uitvoeringsorganisaties en gemeenten. Doel van de sessie is het delen van inzichten en leren van elkaar.

Simon Sibma (bestuurlijk trekker van toekomstbestendige dienstverlening WaU/voorzitter van Raad van bestuur SVB) en Marcello Noto (WaU/BZK) namen de deelnemers mee in een uitgebreide toelichting op de tien bouwstenen van maatwerk.

De bouwstenen cultuur, leren, bestuurlijk faciliteren en samenwerking kregen extra aandacht. Uit de reacties van de deelnemers werd duidelijk dat deze onderwerpen zeer herkenbaar en belangrijk zijn en vaak ook spelen in de eigen organisatie.

Enkele reacties:
- Belangrijk is dat je elkaar gemakkelijk weet te vinden.
- Bestuurlijk faciliteren gaat ook over: prioriteit en capaciteit om de lessen te verwerken tot concrete en structurele verbeteringen.
- Goede voorbeelden benoemen is belangrijk, binnen de organisatie en voor andere organisaties.
 
Simon Sibma: ”Bij maatwerk loop je soms ook tegen complexe wet- en regelgeving aan. Natuurlijk helpt het om dit te vereenvoudigen, maar ook blijkt vaak meer mogelijk dat van tevoren gedacht. Het is voor iedereen duidelijk dat maatwerkinitiatieven blijvend zijn en dat we met elkaar moeten leren hoe we hiermee goed om kunnen gaan.”
 
WaU heeft als doel om de dienstverlening van de overheid te verbeteren en maatwerk heeft daarin een prominente plek. Het is het sluitstuk van dienstverlening als standaardprocessen en dienstverlening op maat niet lukken. Verhoudingsgewijs gaat het om een gering aantal mensen en bedrijven die maatwerk nodig hebben. Maar de situaties zijn wel erg bepalend voor het welzijn van de betrokkenen en de overheid is hier nog lang niet altijd goed op voorbereid.
 
Marcello Noto: “Organisaties worstelen met een cultuur die nog wordt gedomineerd door prestatienormen. Maatwerk vraagt een heel andere mindset. Medewerkers hebben behoefte aan tijd, ruimte en waardering voor het feit dat ze maatwerk leveren.”

Voor degenen die de eerste twee sessies Inzicht in Maatwerk niet konden bijwonen, hebben we nog een derde (en voorlopig laatste) sessie gepland op dinsdag 7 maart van 9.30-10.30 uur (online). 

De WaU-sessie is bedoeld voor maatwerkprofessionals, beleidsmakers en bestuurders die betrokken zijn bij de publieke dienstverlening en maatwerk.

Meld je aan voor de WaU-sessie Inzicht in Maatwerk