Uitkomsten onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap

Hoe ga je als samenwerkingsdriehoek effectief om met meerdere opdrachtgevers? Dat is een vraag die leeft bij veel driehoeken. Het WaU-spoor ‘samenwerken in de driehoek’ heeft de afgelopen maanden onder andere naar dit vraagstuk gekeken. Aan de hand van ‘schetssessies’ en gesprekken met driehoeken zijn verschillende vormen van meervoudig opdrachtgeverschap bekeken en hoe daar in de praktijk mee wordt gewerkt. In dit artikel lees je hier meer over.

Hoe meervoudig opdrachtgeverschap de uitvoerder beïnvloedt     

Publieke dienstverleners en ministeries werken samen binnen de zogenoemde driehoek, bestaande uit de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de eigenaar. Het komt echter geregeld voor dat een publieke dienstverlener (opdrachtnemer) opdrachten uitvoert voor meerdere beleidsdirecties (van verschillende departementen) (opdrachtgevers). In dat geval is er sprake van meervoudig opdrachtgeverschap.

Dit leidt soms tot ingewikkelde constructies en situaties, waarbij het lastig is om overzicht te houden over de lopende en toekomstige opdrachten. De verschillende opdrachten kunnen bijvoorbeeld overlappen of elkaar beïnvloeden. Ook kan het voorkomen dat het portfolio van de publieke dienstverlener vol raakt en er moet worden geprioriteerd. Dit verhoogt vervolgens de werkdruk van opdrachtnemers. Veel samenwerkingsdriehoeken zoeken daarom naar handvatten hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.

Ophalen van rode draden

De afgelopen maanden hielden leden van het spoor ‘samenwerken in de driehoek’ zich daarom intensief bezig met meervoudig opdrachtgeverschap. In zogenoemde schetssessies met driehoeken waarin meerdere opdrachtgevers actief waren, zijn diverse vormen en uitdagingen van meervoudig opdrachtgeverschap in kaart gebracht. Aan de hand van deze gesprekken en een inventarisatie van bestaande rapporten en doorlichtingen zijn vervolgens enkele rode draden opgesteld.


Inzicht hebben in de verschillende opdrachtgevers en opdrachten is cruciaal, zo bleek uit de verschillende gesprekken. Door overzicht te hebben van alles wat loopt, waar de overeenkomsten en verschillen zijn, en hoe ze elkaar beïnvloeden, wordt helder waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast is afstemming binnen het eigen departement en tussen de verschillende opdrachtgevers heel belangrijk. In verschillende driehoeken werd er daarom met een coördinerend opdrachtgever gewerkt.

Overzicht van alle uitkomsten

Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Alle uitkomsten tot nu toe zijn verwerkt in het document Uitkomsten Meervoudig Opdrachtgeverschap, wat je hieronder kunt downloaden. De komende periode werken medewerkers van het spoor het onderwerp verder uit. De resultaten hiervan worden op deze website gedeeld.

Zit je zelf een driehoek met meerdere opdrachtgevers? Of wil je meer weten over de uitkomsten? Neem contact op met Thijmen Julien of en Jasmijn van Slingerland via t.julien@minfin.nl of j.y.l.slingerland@minfin.nl.