Stand van Zaken Notitie Programma 1 Loket augustus 2022

De opdracht van het programma 1 Loket is:
Stel een loketfunctie in voor de niet-zelfredzame burger, met een casemanager voor de gezamenlijke overheden en uitvoeringsorganisaties, die regie voert om tot oplossingen te komen vanuit de bedoeling van de wetgever.