Verbonden programma's

Werk aan Uitvoering zoekt nadrukkelijk verbinding met andere programma's die zich op vergelijkbare en/of gerelateerde onderwerpen richten.

Grenzeloos Samenwerken

Veel van de opgaven in onze samenleving zijn zo ingewikkeld, dat ze niet meer alleen vanuit de losse ministeries kunnen worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, aanpak huiselijk geweld, de schaarste op de woningmarkt.

Daarom is samenwerken over de grenzen van departementen en bestuurslagen heen steeds vaker gewenst. Op veel plaatsen gebeurt dit ook al, maar de SG’s willen deze beweging naar grenzeloos samenwerken versnellen. Zodat werken vanuit de opgave, waar nodig over de klassieke grenzen heen, steeds meer de normale werkwijze wordt.

Mens centraal

Uit onderzoek blijkt dat mensen een overheid wensen die begrijpt wat hen raakt en hiermee rekening houdt in communicatie en dienstverlening. Overheidscommunicatie en dienstverlening moet relevant zijn qua timing en inhoud. Wanneer je mensen centraal stelt, ken je hun leefwereld en zorg je dat contacten met overheidsorganisaties zonder zorgen verlopen.