16 februari WaU‐sessie Inzicht in maatwerk

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Webex

Werk aan Uitvoering (WaU) heeft de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd met verschillende uitvoeringsorganisaties en gemeenten over het leveren van maatwerk aan burgers en bedrijven. Waar loop je als maatwerkprofessional, beleidsmaker en bestuurder tegenaan? Welke zaken lopen goed, welke belemmeringen ervaar je en welke onderwerpen zijn in je organisatie actueel?

Deze gesprekken hebben geleid tot een rijke en gevarieerde opbrengst en ze geven belangrijke inzichten voor iedereen die betrokken is bij maatwerk.

Simon Sibma (Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank en bestuurlijk trekker thema Dienstverlening) en Marcello Noto (Werk aan Uitvoering/ ministerie van BZK) nemen je graag - op interactieve wijze - mee in deze inzichten. Zij doen dit aan de hand van tien bouwstenen, zoals cultuur, bestuurlijke urgentie, samenwerking en mensgericht werken.

De WaU-sessie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij publieke dienstverlening en maatwerk, op alle niveaus, in alle lagen van een organisatie en bij gemeenten, provincies, departementen en uitvoeringsorganisaties. Waarbij de menselijke maat uitgangspunt is voor onze publieke dienstverlening, de processen op maat niet alles oplossen en dan maatwerk overblijft. En we maatwerk niet alleen als sluitstuk zien van de publieke dienstverlening, maar ook als mogelijkheid om van te leren en te voorkomen.

Meld je aan voor de WaU‐sessie Maatwerk