Home

Het programma Werk aan Uitvoering is opgezet met als doel de publieke dienstverlening en uitvoering van beleid duurzaam te verbeteren. Dienstverlening die aansluit op de verwachtingen en behoeften van mensen en bedrijven en die menselijk, wendbaarder en toekomstbestendig is.

We werken hier gezamenlijk aan als één overheid: departementen, publieke dienstverleners en medeoverheden. Ook de politiek heeft een belangrijke sleutel in handen om bij te dragen aan deze opgave.