Gezamenlijk versnellen

Het is de taak van de ministeries, publieke dienstverleners, medeoverheden, toezichthouders en de politiek om te zorgen dat de publieke dienstverlening aansluit op de behoeften van mensen. Dit lukt nog niet altijd.

De publieke dienstverlening kan en moet eenvoudiger. Het aanleveren en delen van gegevens moet makkelijker. En er is behoefte aan grip op arbeidsschaarste binnen de uitvoering.

Deze 3 knelpunten grijpen op elkaar in en vragen om een gezamenlijke aanpak. De politiek heeft hierin een belangrijke rol. Zij kan zorgen voor eenvoudigere en beter uitvoerbare regelingen.

4 urgente opgaven

Daarom zet het programma Werk aan Uitvoering in op het gezamenlijk op 4 urgente opgaven die cruciaal zijn voor een structurele verbetering van de gehele publieke dienstverlening. De Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU) heeft daarom speciale teams gevormd die hier voor een doorbraak moeten zorgen. Deze 4 doorbraakteams bestaan uit ACU-leden (ministeries, toezichthouders, publieke dienstverleners, gemeenten en provincies) en medewerkers van de programmadirectie WaU en andere organisaties. Zij werken gezamenlijk aan oplossingen.

  • Vereenvoudigen van beleid en uitvoering
  • Inzetten op beleid zoekt uitvoerder en grip op schaarste
  • Stimuleren van gegevensdeling
  • Samenwerken met de politiek
Vergroot afbeelding