Werkwijze

De looptijd van het programma WaU is 10 jaar (2021-2031). In de eerste 3 jaren werkte het programma langs 6 ‘handelingsperspectieven’

Om meer voortgang te boeken, is besloten om op een aantal opgaven gezamenlijk te versnellen en op een aantal opgaven door organisaties zelf te laten doorzetten en uitbouwen. Om de publieke dienstverlening te verbeteren, zet het programma Werk aan Uitvoering in op 2 pijlers: Gezamenlijk versnellen en Zelf doorzetten en uitbouwen.

Gezamenlijk versnellen

Er zijn momenteel 4 urgente opgaven die cruciaal zijn voor een structurele verbetering van de gehele publieke dienstverlening:

De Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU) heeft daarom speciale teams gevormd die hier voor een doorbraak moeten zorgen. Deze 4 doorbraakteams bestaan uit ACU-leden (ministeries, toezichthouders, publieke dienstverleners, gemeenten en provincies) en medewerkers van de programmadirectie WaU en andere organisaties. Zij werken gezamenlijk aan oplossingen.

Zelf doorzetten en uitbouwen

Publieke dienstverleners, toezichthouders, medeoverheden en ministeries werken zelfstandig aan de verbetering van hun eigen dienstverlening. Dit gebeurt grotendeels langs de oorspronkelijke handelingsperspectieven van het programma WaU. Een ander vertrekpunt voor dit ‘zelf doorzetten en uitbouwen’ zijn de zogeheten Standen van de Uitvoering, ook wel knelpuntenbrieven genoemd. Hierin geven publieke dienstverleners weer welke problemen hun professionals in de praktijk tegenkomen.

Iedere organisatie pakt haar eigen rol en neemt verantwoordelijkheid voor het doorzetten en uitbouwen van verbeteringen in de eigen praktijk. De programmadirectie WaU stimuleert dit, monitort de vooruitgang en houdt het overzicht.

Wisselwerking

Er is een wisselwerking tussen gezamenlijk versnellen en zelfstandig doorzetten en uitbouwen. Onderwerpen waarop is versneld (en een doorbraak is bereikt), kunnen dienstverleners in de praktijk doorzetten en uitbouwen. Voor veelvoorkomende praktijkproblemen is er juist behoefte aan een gezamenlijke versnelling om ze structureel op te lossen.