Zorgen voor statuur van de uitvoering

Het structureel verbeteren van de publieke dienstverlening kan alleen als alle stakeholders in de samenwerkingsketen gelijkwaardig bijdragen. Een gelijke materiële waardering (salaris en arbeidsvoorwaarden) en immateriële gelijkwaardigheid (samenwerking en cultuur) moeten bijdragen aan de Statuur van de uitvoering. Om het vakmanschap in de publieke dienstverlening te bevorderen is het nodig dat ambtenaren uit verschillende organisatietypen (beleid, uitvoering, toezicht, staf) elkaars werelden beter begrijpen. Dit vraagt tijd, ruimte en ondersteuning.

In co-creatie aan de slag met:

  • Gelijke waardering voor medewerkers bij verschillende rijksoverheidsorganisaties in een nieuw functiewaarderingssysteem voor het Rijk.
  • Het stimuleren van mobiliteit tussen beleid en uitvoering, maar ook tussen rijk en medeoverheden, door middel van detachering, traineeships, openstelling van vacatures en uitwisselingsprogramma’s. Het harmoniseren van ambtelijke waarden en vaardigheden helpt hierbij.
  • Management development voor middenmanagers op WaU-waarden, zoals kennis over de uitvoering, democratisch rechtstatelijk besef, werken vanuit de bedoeling en burgerparticipatie. Middenmanagers vervullen een cruciale rol om medewerkers te helpen met het anders benaderen van hun werk. Door opleidingen en het uitwisselen van ervaringen stellen we hen in staat om op een nieuwe manier leiding te geven.