Doorzetten en uitbouwen

Publieke dienstverleners, toezichthouders, medeoverheden en ministeries werken zelfstandig aan de verbetering van hun eigen dienstverlening. Dit gebeurt grotendeels langs de oorspronkelijke handelingsperspectieven van het programma WaU en de Staat van de Uitvoering. Waarin de Staat van de Uitvoering een overkoepelend beeld geeft van de uitvoeringspraktijk in Nederland.

De programmadirectie Werk aan Uitvoering stimuleert organisaties om deze acties de komende jaren door te zetten en uit te bouwen. 

Nadat er in de eerste drie jaar onder WaU-vlag veel verbeteringen zijn bedacht, brengen publieke dienstverleners, medeoverheden, ministeries en toezichthouders deze nu in de praktijk. Iedere organisatie draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid en pakt haar eigen rol. De programmadirectie WaU stimuleert, monitort de vooruitgang en houdt het overzicht. Er wordt gewerkt aan deze onderstaande thema’s.

Vergroot afbeelding