Handelingsperspectieven

Werk aan Uitvoering richt zich op verschillende onderwerpen ('handelingsperpectieven') die afzonderlijk, maar ook in samenhang bijdragen aan een betere dienstverlening.

De zes handelingsperspectieven geven de onderwerpen weer die allen van belang zijn wil je de diensverlening van de overheid duurzaam verbeteren. Ze komen voort uit een onderzoek door ABD Topconsult -een adviesgroep van ervaren topambtenaren binnen de Rijksoverheid.

Het onderzoek laat zien dat een betere dienstverlening inspanning vraagt op vele gebieden en van alle betrokkenen: de collega's bij de uitvoering die het dichtst bij de burger en ondernemer staan, van de collega's bij de ministeries die het beleid maken en van de politiek waar de wetten worden ontwikkeld. Maar ook vraagt het betrokkenheid van iedereen in de organisatie, van de beleidsmedewerker tot de hoogst bestuurder.

De zes handelingsperspectieven zijn:

  1. Toekomstbestendige dienstverlening
  2. Versnelling digitale agenda
  3. Begrijpelijke en uitvoerbare wetgeving
  4. Intensivering van samenwerking en verbeteren ambtelijke sturing(sdriehoek)
  5. Vergroten van de statuur en aantrekkelijkheid van de uitvoering
  6. Rol van de politiek