Over Werk aan Uitvoering

De publieke dienstverlening is het gezicht van de overheid. Mensen komen er dagelijks mee in aanraking, als particulier, professional of ondernemer. Bij elk loket, met elk telefoongesprek, in alle gemeenten. Het contact met de overheid bepaalt het vertrouwen van mensen in de overheid. Veel gaat daarin goed, maar sommige zaken kunnen echt beter.

Daarom besloot het kabinet-Rutte III het programma Werk aan Uitvoering (WaU) te starten.

Ons doel

Het programma Werk aan Uitvoering (WaU) is er om de publieke dienstverlening structureel te verbeteren. Door beleid en uitvoering menselijker, wendbaarder en toekomstbestendig te maken. Zodat mensen weer meer vertrouwen in de overheid krijgen.

Aan deze opgave werken we samen: ministeries, publieke dienstverleners en medeoverheden. Ook de politiek kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Het programma WaU richt zich op de hele overheid en behandelt vraagstukken die organisaties overstijgen. Het deelt kennis, stimuleert samenwerking en faciliteert de dialoog tussen beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici. Met één doel: een dienstbare overheid die voorziet in de behoeften en verwachtingen van mensen en bedrijven.

Zo’n veelomvattende verandering kost tijd. Daarom is hiervoor 10 jaar uitgetrokken: van 2021 tot en met 2031. Per jaar is er 600 miljoen euro beschikbaar.