Over Werk aan Uitvoering

In Nederland hebben we als overheid veel dingen goed geregeld. Toch gaat het soms onbedoeld mis, waardoor burgers en ondernemers soms verdwalen of zelfs in de knel komen, en hebben ambtenaren te weinig ruimte om passende oplossingen te bieden. Dit kan en moet beter. Daarom startte het kabinet de overheidsbrede beweging Werk aan Uitvoering, ook wel WaU.

Met WaU streven we naar een publieke dienstverlening die aansluit op de verwachtingen en behoeften van burgers en ondernemers. Een dienstverlening die menselijk, wendbaarder en toekomstbestendig is.

Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat we ons als overheid meer gedragen als één team. Voorbij onze eigen verantwoordelijkheden en organisaties. We hanteren dan ook een integrale aanpak waarbij we de dienstverlening langs verschillende lijnen verbeteren. Denk aan digitale oplossingen, ambtelijk vakmanschap, toepasbare wetgeving en betere samenwerking tussen beleid en uitvoering.

In gezamenlijkheid

Onze benadering is niet top down, maar vanuit de volle breedte en met iedereen. We agenderen het denken over gezamenlijke dienstverlening, verbinden collega’s en initiatieven, bieden inspiratie, kennis en best practices.

Al deze veranderingen raken het wezen van de overheid, waarbij veel spelers tegelijkertijd aan zet zijn. Daarom nemen we stap voor stap de tijd, waarbij we van elkaar leren en dus verbeteren.

Iedereen bij de overheid kan bijdragen aan deze verandering. Gelukkig zijn er al veel initiatieven die we via WaU samenhang en zichtbaarheid bieden. Zo vormen we een beweging die ervoor zorgt dat we het als overheid iedere dag een stapje beter doen.