Vacatures programmadirectie Werk aan Uitvoering

Werken bij het Programma en de Programmadirectie Werk aan Uitvoering

Het contact met de overheid is bepalend voor het vertrouwen van de samenleving in de overheid. Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma met als doel: publieke dienstverlening duurzaam verbeteren. Dienstverlening die aansluit op de verwachtingen en behoeften van mensen en bedrijven en die menselijk, wendbaarder en toekomstbestendig is.

Het programma richt zich op de vraagstukken die groter zijn dan één organisatie. Samen proberen departementen, publieke dienstverleners en andere betrokken partijen grote verbeteringen te maken. Dat is uniek. Nergens binnen de overheid werken zoveel organisaties samen aan één doel: betere publieke dienstverlening.

De programmadirectie Werk aan Uitvoering faciliteert en ondersteunt dit meerjarige programma (2021-2031) door onder meer overheidsbrede samenwerking te vergroten, kennisdeling en dialoog te faciliteren tussen beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici, vernieuwing en resultaatgerichte verandering aan te jagen. De programmadirectie (tot voor kort programmabureau) werkt overheidsbreed, maar is ondergebracht bij het ministerie van SZW.