Organisatie

De minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is politiek verantwoordelijk voor het programma WaU. Opdrachtgevers zijn de Ministeriële Commissie Uitvoering (MCU) en de Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU).

MCU en ACU

In de MCU zitten alle leden van het kabinet. De MCU stelt de richting van het programma vast en reflecteert op de voortgang. De ACU bestaat uit vertegenwoordigers van ministeries, toezichthouders, publieke dienstverleners, gemeenten en provincies. Deze overheidsorganisaties kiezen zelf hóe ze hun dienstverlening verbeteren en delen onderling ambities, kennis en ervaringen. Dit is niet vrijblijvend. De ACU speelt een sturende rol in het programma.

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is de programmadirectie WaU. Deze directie ondersteunt ministeries, publieke dienstverleners en medeoverheden om doelstellingen concreet en meetbaar te maken en om de beoogde verbeteringen te realiseren. Daarnaast doet zij verslag van de resultaten in voortgangsrapportages. De programmadirectie WaU is onderdeel van het programma-directoraat-generaal WaU. Dit is ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.