Oplossen van knelpunten

Om de publieke dienstverlening structureel te verbeteren, is het belangrijk om knelpunten in de uitvoering op te sporen en op te lossen. Daarom maken meer dan 40 publieke dienstverleners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een Stand van de Uitvoering of knelpuntenbrief. De Standen van de Uitvoering laten ongefilterd de dilemma’s zien waar professionals mee kampen. Deze dilemma’s worden gedeeld met het kabinet en het parlement. De Staat van de Uitvoering geeft een overkoepelend beeld van de uitvoeringspraktijk in Nederland.

Omdat de aanpak van knelpunten en dilemma’s door ministeries, uitvoeringsorganisaties en de politiek verschilt, is het belangrijk om hier blijvend lessen uit te trekken: wat werkt goed en wat minder goed?

Wat gaan publieke dienstverleners, toezichthouders, medeoverheden en ministeries doen?

  • De Standen van de Uitvoering worden periodiek besproken binnen de ambtelijke sturingsdriehoeken (eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer). De driehoeken maken duidelijk welke knelpunten zij gaan aanpakken.
  • De driehoeken delen knelpunten en mogelijke oplossingen in de ACU. De programmadirectie WaU monitort de voortgang. De ACU agendeert ook gesprekken om overkoepelende knelpunten overheidsbreed aan te pakken.