Vereenvoudigen van beleid en uitvoering

Wetgeving die te gedetailleerd is, systemen die niet op elkaar aansluiten, tegenstrijdige regels en verschillende definities en dergelijke. Publieke dienstverleners hebben te maken met diverse omstandigheden die hun werk bemoeilijken. En als meer overheidsorganisaties zich met één onderwerp bezighouden, worden mensen en bedrijven vaak geconfronteerd met meer loketten. Waar ze dan met hun specifieke vraag terecht kunnen, is niet altijd even duidelijk. Deze complexiteit zie je terug in de hele publieke dienstverlening.

De vereenvoudiging van beleid, wetgeving en uitvoering heeft daarom prioriteit. Het ACU-doorbraakteam werkt hieraan met verschillende invalshoeken: bijvoorbeeld thematisch (zoals dienstverlening rondom bestaanszekerheid) of doelgroepgericht (zoals dienstverlening voor ondernemers).

De programmadirectie WaU analyseert daarnaast goede voorbeelden van overheden die vereenvoudigen. Zij deelt de succesfactoren en laat zien welke ruimte professionals binnen de wettelijke kaders hebben. Zodat alle overheden hiervan kunnen leren en hun dienstverlening kunnen verbeteren met de menselijke maat als vertrekpunt.