Stimuleren van gegevensdeling

De uitwisseling van gegevens tussen uitvoerders is dikwijls essentieel voor een goede en soepele publieke dienstverlening. Nu moeten mensen en bedrijven te vaak opnieuw hun gegevens aanleveren. En nu missen we als overheid te vaak kansen.

Bijvoorbeeld om mensen in armoede te helpen. Juist die mensen die de overheid het hardst nodig hebben, maken onvoldoende gebruik van regelingen die voor hen bedoeld zijn. Als gegevens sneller beschikbaar zijn, kunnen dienstverleners mensen beter helpen. Ook ondernemers en bedrijven kunnen zo beter geholpen worden.

Het Netwerk van Publieke Dienstverleners en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben meerdere initiatieven lopen om het delen van gegevens in de praktijk te versnellen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is hierbij actief betrokken. Het gaat onder meer om de aanpassing van relevante wetgeving, de instelling van een gezaghebbend loket voor advies over verantwoord datagebruik en het werk aan een algemene grondslag voor gegevensdeling tussen overheidsorganisaties (die de angst wegneemt om niet te voldoen AVG).

Ook is er politiek-bestuurlijk ingestemd met een tijdelijke oplossing voor gegevensuitwisseling in prangende situaties. Het hieraan verbonden doorbraakteam verbindt en versnelt initiatieven die buiten het zicht van de bestaande overlegstructuren en werkagenda’s vallen.