Inzetten op 'beleid zoekt uitvoerder' en 'grip op schaarste'

Publieke dienstverleners lopen al enige tijd tegen hun capaciteitsgrenzen aan. Daarom is er niet voor elke politieke opdracht een passende uitvoeringsorganisatie te vinden en voeren uitvoeringsorganisaties inmiddels taken uit waarvoor ze niet zijn ingericht. De krapte op de arbeidsmarkt (ook wel schaarste genoemd) zal de komende tien jaar alleen maar toenemen en dit zet de publieke dienstverlening verder onder druk. Als er geen regie op de schaarste komt, raakt de realisatie van maatschappelijke opgaven in de knel.

Beleid zoekt uitvoerder

De dienstverlening moet daarom anders georganiseerd worden voor de huidige taken en nieuwe beleidsvoorstellen. Dit vraagt om een goede discussie en heldere keuzes. Het doorbraakteam dat met deze opgave aan de slag gaat, zoekt uit voor welk beleid geen passende uitvoerder te vinden is en brengt de consequenties van toekomstige scenario’s in kaart. Dit gebeurt onder de noemer ‘beleid zoekt uitvoerder’.

Grip op schaarste

Daarnaast stimuleert de ACU de juiste houding en gedrag als het gaat om het tijdig meedenken van uitvoeringsorganisaties over de haalbaarheid van nieuw beleid. Ook bevordert de ACU het gesprek over schaarste, bijvoorbeeld over mogelijkheden om medewerkers uit te wisselen, en regelt zij wetenschapelijk onderzoek op dit gebied. Dit gebeurt onder de noemer ‘grip op schaarste’.