Samenwerken met de politiek

Politiek en beleidsmakers kunnen plannen bedenken om de dienstverlening beter te maken, maar de overheid kan ze alleen realiseren als ze uitvoerbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat politiek, beleid en uitvoering samen de consequenties van plannen in kaart brengen vóórdat er definitieve besluiten vallen. En dat is met inbegrip van de mogelijke gevolgen voor de uitvoering van andere overheidsplannen. Om de publieke dienstverlening te verbeteren is een blijvende interesse van politiek, beleid en uitvoering in elkaars rol en perspectief essentieel.

Het doorbraakteam versterkt de relatie tussen politiek, beleid, uitvoering en de samenleving. Het doorbraakteam doet dit onder meer door de Eerste en Tweede Kamer uit te (blijven) nodigen om met publieke dienstverleners en andere overheden in gesprek te gaan over knelpunten in de publieke dienstverlening en het oplossen daarvan. De programmadirectie WaU werkt aan een structureel betere kennisuitwisseling tussen politiek, beleid en uitvoering. En onder regie van het Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD) wordt gewerkt aan een quickscan om tijdens debatten moties en amendementen te kunnen checken op uitvoerbaarheid.