29 maart Dag van het Beleid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Nabij het centrum

De Dag van het Beleid gaat over de rol van de beleidsmedewerker, als belangrijke schakel in de driehoek van politiek, beleid en uitvoering. Met onder meer Kim Putters en Thom de Graaf als sprekers.

De Dag van het Beleid is voor beleidsmakers, wetgevingsjuristen en uitvoerders op alle overheidsniveaus. Het is een gezamenlijk initiatief vanuit meerdere interdepartementale trajecten gericht op kwalitatief beleid maken, zoals het Beleidskompas (de herziening van het IAK), Werk aan Uitvoering, het programma Grenzeloos Samenwerken en het interdepartementale IBP.

Meer info op www.dagvanhetbeleid.nl