17 september Reuring!Café Staat van de Uitvoering 2024

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Den Haag

Op dinsdagavond 17 september vindt een Reuring!Café plaats in het kader van Staat van de Uitvoering 2024. Noteer de datum vast in de agenda. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.