11 december IBDS-Stelseldag 2024 - save the date

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Utrecht

Van woningtekort en energietransitie tot armoede, schulden en zorg. Om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven te kunnen bieden, zijn data onmisbaar. Maar er komt veel bij kijken om op het juiste moment over de juiste gegevens te kunnen beschikken: wie data wil gebruiken stuit vaak nog op technische, juridische of ethische knelpunten. Samen met Rijk, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties  en waterschappen werkt de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS)  aan deze uitdagingen.

Jaarlijks organiseren we met onze partners een congres om te markeren waar we staan en hoe we de volgende stappen kunnen zetten. Je kunt je nu al aanmelden. Het programma wordt de komende maanden verder ingevuld.