Herman Tjeenk Willink: 'Elke casus draagt het DNA van het systeem'

De bestuurders van het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD) gingen begin december (online) in gesprek met Herman Tjeenk Willink (Minister van Staat) en Amma Asante (voorzitter Landelijke CliëntenRaad) over het functioneren van de uitvoering, onder meer naar aanleiding van het TCU-eindrapport 'Klem tussen balie en beleid’.

Zie voor het verslag van de bijeenkomst de website van het NPD.