Seminar overheidsbeleid Noordse landen

Op vrijdag 6 mei organiseert de Staat van de Uitvoering in samenwerking met de Universiteit Utrecht een Engelstalig seminar over succesvol overheidsbeleid in de Noordse landen. Het seminar wordt gehouden van 10.00 tot 13.00 uur bij het ministerie van BZK in Den Haag. Aanmelden kan nog door een bericht te sturen naar staatvandeuitvoering@ictu.nl. Er is ruimte voor maximaal 30 bezoekers.

Het sociale domein

De Noordse landen staan erom bekend dat zij het openbaar bestuur in vooral het sociale domein goed geregeld hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ouderschapsverlofregeling in Zweden, de Finse scholen en het Noorse pensioenfonds. Deze succesverhalen worden vaak aangehaald als we in Nederland praten over hervorming of vernieuwing van ons sociaal stelsel. Wat definieert hun succes? En waarom spreekt dit zo tot de verbeelding?

In dit seminar presenteert de Universiteit Utrecht samen met lokale wetenschappers inzichten uit afzonderlijke cases en terugkerende patronen in de bestuursstijl. Daarna is er ruimte voor discussie over de vraag wat wij kunnen leren van onze 'bovenburen' in het ontwerp en de uitvoering van beleid.

Meer praktijkvoorbeelden

De Universiteit Utrecht deed samen met lokale wetenschappers onderzoek naar succesvolle praktijkvoorbeelden in Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Finland. Ruim 20 voorbeelden op allerlei beleidsterreinen werden doorgespit op hun programmatische (doelbereiking), procesmatige (slimme, faire, evenwichtige beleidsvorming), politieke (opbouw en onderhoud van draagvlak) en duurzaamheidskwaliteiten (adaptief vermogen bij veranderende omstandigheden).

Sprekers

 • Professor Paul ’t Hart | Universiteit Utrecht
 • Professor Daniel Nohrstedt | Universiteit Uppsala
 • Professor Caroline delaPorte | Universiteit Kopenhagen
 • Professor Jaakko Kauko | Universiteit Tampere
 • Professor Bent Sofus Tranøy | Kristiana Universiteit Oslo
 • Professor Guony Björk Eydal | Universiteit IJsland

  De sprekers vormen samen de redactie van het in het najaar te verschijnen boek Successful Public Policy in the Nordic Countries.

Programma

09.30 – 10.00 Inloop met koffie en thee

10.00 – 10.20 Opening en toelichting onderzoek | Professor Paul ’t Hart

10.20 – 11.00 Onderzoeksresultaten

11.00 – 11.10 Break

11.10 – 12.00 Verdiepende dialoog

 • Social (incl gender and family) policy | Professor Caroline delaPorte & Professor Guony Björk Eydal
 • Security & safety policy | Professor Daniel Nohrstedt & Professor Paul 't Hart
 • Education policy | Professor Jaakko Kauko
 • Economic and strategic policy | Professor Bent Sofus Tranøy

12.00 – 12.30 Afronding

12.30 – 13.00 Netwerklunch

Aanmelden

Het eerste deel van het seminar wordt opgenomen om later terug te kijken. Aanmelden voor deelname kan via staatvandeuitvoering@ictu.nl, ook als u (alleen) interesse heeft in de opname achteraf. Geeft u daarbij uw volledige naam, organisatie en eventueel voorkeur voor een breakoutsessie aan.

Over de Staat van de Uitvoering

De Staat van de Uitvoering is een jaarlijkse publicatie waarin sluipende problematiek in de volle breedte van de uitvoeringspraktijk bespreekbaar wordt gemaakt. De Staat van de Uitvoering levert een rijksbreed en trendmatig beeld op aan de Tweede Kamer. Dit betreft een deelproject van WaU, gecoördineerd door het programma Kennis van de Overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en uitgevoerd door ICTU.