Geslaagde eerste editie Dag van de Publieke Dienstverlening

Gisteren vond in New Babylon in Den Haag en in het Tweede Kamergebouw de eerste Dag van de Publieke Dienstverlening plaats. Mensen met uiteenlopende rollen gingen met elkaar in gesprek over hoe de overheid kan komen tot betere regelgeving en betere uitvoering.

Onder de tachtig deelnemers in de ochtend waren Tweede Kamerleden, burgemeesters, DG’s en een enkele SG van ministeries, bestuurders van uitvoeringsorganisaties, minister Carola Schouten, ondernemers, beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van burger- en consumentenorganisaties. Ze gingen met elkaar in gesprek over het thema ‘vertrouwen van en in de overheid’.