Prioriteiten Werk aan Uitvoering toegelicht aan Tweede Kamer

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft afgelopen maandag de Tweede Kamer in een brief nader toegelicht wat de prioriteiten zijn van Werk aan Uitvoering.

In de brief staat hoe het kabinet om wil gaan met de menselijke maat in dienstverlening en met maatwerk. Er staat in hoe het kabinet het proactieve, luisterende en meedenkende vermogen van burger en politiek wil vergroten, hoe ze het proces naar meer en betere digitale dienstverlening wil versnellen en de samenwerking wil versterken tussen beleid, toezicht en uitvoering.

Download de brief en de bijlagen op Stand van zaken Werk aan Uitvoering | Tweede Kamer der Staten-Generaal.