Minister-president Rutte bezoekt Sociale Verzekeringsbank

Minister-president Mark Rutte heeft de afgelopen tijd publieke dienstverleners bezocht. Op 12 juli ging hij in gesprek met medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om te horen tegen welke knelpunten zij aanlopen tijdens de uitvoering van regelingen.

Diana Starmans, lid Raad van Bestuur van de SVB, met Mark Rutte

De premier zag waarom het belangrijk is dat beleidsregels aangepast kunnen worden en hoe maatwerk een oplossing kan bieden om burgers te helpen. Hij schreef op Twitter: “Vandaag was ik op bezoek bij de SVB in Utrecht en ben onder de indruk van de inzet en de kennis van de medewerkers hier. De SVB voert verschillende wetten en regelingen uit over sociale zekerheid en zorg en is één van de grootste dienstverleners van ons land.”

Videoverslag van het werkbezoek

Kijk mee met het werkbezoek via het videoverslag van de SVB.

Tweede Knelpuntenbrief

Eind juni bood de SVB de tweede Knelpuntenbrief aan de Tweede Kamer aan. Hierin signaleert de SVB de knelpunten die burgers ervaren bij het uitvoeren van de regelingen. Coördinator van de Knelpuntenbrief Hannah Smet: "Wij vinden het belangrijk om ook met de politiek hierover in gesprek te gaan. Want burgers lopen dagelijks tegen problemen aan die wij goed voor hen kunnen oplossen, maar er zijn ook structurele knelpunten die alleen opgelost kunnen worden door discussie over wetgeving.”

In de tweede Knelpuntenbrief stelt de SVB een aantal thema’s aan de orde, zoals:

Per knelpunt is er een beknopte toelichting vanuit het burgerperspectief, wat de uitvoering tot nog toe heeft gedaan en welke structurele oplossingsrichtingen mogelijk zijn.

Samen publieke dienstverlening verbeteren

Het is de tweede keer dat de SVB een brief uitbrengt waarin ze aandacht vraagt voor de knelpunten uit de praktijk. Ook ketenpartner UWV zorgt ervoor dat er jaarlijks een Knelpuntenbrief naar de Tweede Kamer gaat. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de eerste knelpuntenbrieven een rondetafelgesprek met de uitvoerders en hun cliëntenvertegenwoordigers georganiseerd. In samenwerking met het ministerie van SZW wordt samengewerkt aan het oplossen van knelpunten en een aantal wetswijzigingen is in voorbereiding.


Download de Knelpuntenbrief van SVB