GemeenteDelers: delen is vermenigvuldigen

Gemeentedelers is een landelijke wedstrijd waarbij gemeenten hun kennis delen over initiatieven die hun dienstverlening verbeteren. Er zijn dit jaar 94 initiatieven ingediend, waaruit 4 winnaars zijn gekozen: Twentse Koers, Gemeentelijk Gegevensmodel, Kind kan de digitale was doen en Project 010.

De Twentse Koers is een gemeentelijke samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten. De gemeente Delft diende het project ‘Gemeentelijk Gegevensmodel’ in, en de gemeente Amsterdam had het project ‘Kind kan de digitale was doen’. Van de gemeente Rotterdam kwam ‘Project 010: wonen voor dakloze jongeren met integrale ondersteuning op maat’.

GemeenteDelers is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Directeuren Publieksdiensten en de Maatschappelijke Alliantie. De wedstrijd is bedoeld om succesvolle initiatieven van gemeenten in het zonnetje te zetten en om hiermee andere gemeenten te inspireren.

Jorinde ter Mors, directeur Publieksdienstverlening gemeente Utrecht en voorzitter van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten: "Ik ben er al lang van overtuigd dat we als gemeenten opgewekt en enthousiast kennis en ervaring moeten delen. Er is zoveel kracht en talent maar dat is verspreid over 355 gemeenten en de kunst is om dat allemaal te benutten."

94 initiatieven
De competitie werd in 2021 voor het eerst georganiseerd. Dit jaar zijn er 94 casussen ingediend. Deze zijn beoordeeld door experts van verschillende organisaties. Tijdens het jaarcongres van de VNG eind juni werden de vier winnaars bekendgemaakt.

Met betere dienstverlening wordt bedoeld: alle acties die een gemeente kan, mag en wil doen om een individuele inwoner, ondernemer of bezoekers van alle gemeenten van dienst te zijn en te laten meedoen aan de samenleving. 

De 4 winnaars van 2022

Meer inspiratie