Aandacht voor publieke dienstverlening op Prinsjesdag: werken aan herstel van vertrouwen

In de Troonrede en de Miljoenennota kreeg ook de publieke dienstverlening opnieuw aandacht. Enkele passages lichten we er graag uit.

Troonrede en Miljoennota

“Om nieuwe schrijnende situaties te voorkomen, werkt het kabinet ondertussen aan verbetering van de publieke dienstverlening en daarmee aan mogelijk herstel van vertrouwen. Regels kunnen en moeten eenvoudiger en minder rigide, zodat bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden niet meteen in de problemen komen als zij een extraatje ontvangen”, hoorden we in de Troonrede. In de Miljoenennota kwam dit onderwerp terug: “Het kabinet wil het vertrouwen tussen burgers en de overheid herstellen. De overheid is betrouwbaar, heeft vertrouwen in inwoners en heeft oog voor de menselijke maat. De democratische rechtsorde is een essentieel fundament van de samenleving en brede welvaart.

Vertrouwen gedaald

Daarom zet het kabinet blijvend in op het versterken van het vertrouwen tussen burgers en overheid. De meerderheid van de Nederlanders heeft vertrouwen in instituties zoals de politie, de rechtspraak en de Tweede Kamer. Uit cijfers van 2021 blijkt dat dit geldt voor 66,9% van de Nederlanders. Nederland staat hiermee op de derde plek in Europa. Internationaal vergeleken is Nederland dus nog altijd een high trust society. Het politiek vertrouwen is de afgelopen periode gedaald, na een piek tijdens de coronaperiode. Het is onduidelijk in hoeverre deze dip in politiek vertrouwen een structureel karakter heeft. Uit onderzoek blijkt dat het gebrek aan vertrouwen zich concentreert bij specifieke groepen in de samenleving en op specifieke plekken.”

Gezamenlijke opgave

Petula Huising, programmadirecteur Werk aan Uitvoering: “Deze aandacht in Troonrede en Miljoenennota onderstreept het belang dat wordt gehecht aan verbetering van de publieke dienstverlening. Ik wil daarbij benadrukken dat het een gezamenlijke opgave is; dat we dit samen met uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies en departementen oppakken. Als WaU ondersteunen we deze maatschappelijke opgave en werken we hieraan.”