Workshop Visie op gezamenlijke dienstverlening: bekendheid in eigen organisatie vergroten

“Met de visie op gezamenlijke dienstverlening lukt het ons beter om samen te werken aan de organisatieoverstijgende diensten die we aan burger en ondernemer verlenen.” En: “Het geeft richting aan onze gezamenlijke opgave, het benadrukt het belang om samen op te trekken en het geeft mij ook inspiratie om ermee aan de slag te gaan”. Zo verwoordden een paar deelnemers hun mening over de visie tijdens de workshop op het congres Mens Centraal op 8 september jl. in Amersfoort.

Centrale vragen

Werk aan Uitvoering verzorgde de workshop. In twee rondes met in totaal 90 mensen stonden drie vragen centraal:
- waarom is deze visie belangrijk?
- wat kun je aanvullen?
- wat heb je nodig in je eigen werk om met de visie aan de slag te gaan?

Belangrijkste uitkomsten

Deelnemers voelen zich zeer betrokken, willen graag met de visie werken in de eigen organisatie en zoeken naar de wijze waarop dit vorm moet krijgen bij dienstverlening waarbij meerdere organisaties betrokken zijn. Invalshoeken op het gebied van de levensgebeurtenissen en multiproblematiek werden genoemd. Maar ook het politieke en bestuurlijke mandaat om hier aandacht en tijd aan te geven.

Behoefte aan handvatten

De inhoud van de visie, met drie uitgangspunten en zes ontwerpprincipes, stond niet ter discussie. Bekendheid vergroten van de visie was een terugkerend onderwerp van gesprek. Het bleek dat de visie nog niet in elke organisatie bekend was gemaakt en dat er ook op het gebied van concretisering bij de deelnemers behoefte was aan bruikbare handvatten en houvast. “We hebben mensen nodig die eigenaarschap voelen en bij elk concept over dienstverlening durven en mogen vragen: helpt dit de burger en ondernemer écht? Werkt dit uit zoals we het met elkaar bedoelen?”

Werk aan Uitvoering ondersteunt

Werk aan Uitvoering wil graag de uitvoerende organisaties en gemeentes ondersteunen de visie weer een slag verder te brengen. Tegelijkertijd brengen we de visie en andere initiatieven blijvend onder de aandacht van politiek en beleidsmakers. Alle drie, politiek, beleid en uitvoering, staan voor de opgave om publieke dienstverlening vanuit een menselijke maat met vertrouwen te realiseren.