Eerste voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering aangeboden aan Tweede Kamer

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage van het programma Werk aan Uitvoering aangeboden.

Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma om de dienstverlening door de overheid te verbeteren. De doelstelling is om overheidsdienstverlening beter te laten aansluiten op de behoeften en verwachtingen van burgers en bedrijven.

In de voortgangsrapportage wordt beschreven hoe het staat met de prioriteiten die het kabinet heeft vastgesteld, namelijk de menselijke maat in de dienstverlening, goede werkomstandigheden voor onze publieke dienstverleners en het verbeteren van het samenspel tussen politiek, beleid en uitvoering.

Deze voortgangsrapportage laat zien dat er overheidsbreed veelbelovende initiatieven lopen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de verschillende loketten waarin overheden samenwerken om burgers en ondernemers beter van dienst te zijn en de intensivering op het leveren van maatwerk, daar waar dat nodig is. Tegelijkertijd laat het ook zien dat de ambitie van Werk aan Uitvoering de komende jaren nog meer inspanning vraagt.

Download de brief en de bijlagen op Voortgangsrapportage programma Werk aan Uitvoering | Tweede Kamer der Staten-Generaal