Kamer van Koophandel realiseert Invoerhulp

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft recent een eerste versie opgeleverd van de bedrijfsactiviteiten-invoerhulp, waarmee ondernemers geholpen worden bij de digitale voorinschrijving  van hun eenmanszaak. Het initiatief valt onder het thema Toekomstbestendige dienstverlening en Werk aan Uitvoering heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.

De Invoerhulp biedt ondersteuning aan ondernemers die een eenmanszaak willen starten en beginnen met de digitale voorinschrijving. De Invoerhulp draagt bij aan de doelstellingen van de KVK, namelijk: ‘In 2025 is de KVK-dienstverlening volledig digitaal mét altijd ruimte voor de klant om anders te kiezen. De klant ervaart persoonlijke aandacht.’
 

Wat doet de Invoerhulp?

In de huidige versie van de invoerhulp ligt de focus op het bieden van ondersteuning om te komen tot een kwalitatieve en juiste omschrijving van de bedrijfsactiviteiten. De praktijk leert namelijk dat het goed formuleren van de activiteiten voor veel aspirant ondernemers een behoorlijke uitdaging is.

Een goede omschrijving van de activiteiten is belangrijk: KVK gebruikt deze om te kunnen bepalen welke SBI-code(s) van toepassing is/zijn. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. De SBI-code kan ingrijpende consequenties hebben voor de ondernemer bijvoorbeeld voor verzekeringspremies, verlenen van vergunningen en subsidies en voor diensten van banken en pensioenfondsen. Zo was de SBI-code recent een bepalend criterium voor het wel of niet ontvangen van corona-steun.


De Invoerhulp helpt de ondernemer om zelf een kwalitatief betere omschrijving van de activiteiten te maken en kan daarbij ook alvast de juiste bijbehorende SBI-codes afleiden. Dit voorkomt mogelijk dat ondernemers onbedoeld knel komen te zitten als gevolg van een onjuiste codering in het Handelsregister.

Hoe werkt het?

De Invoerhulp maakt gebruik van Artificial Intelligence (AI) die in staat is om de natuurlijke taal van de ondernemers te verwerken in combinatie met machine learning en knowledge graphs. De omschrijving die de ondernemer intypt op de website wordt geanalyseerd en indien nodig worden wedervragen gesteld totdat de Invoerhulp de omschrijving goed vindt en dan wordt een voorstel gedaan aan de ondernemer. De ondernemer kan deze daarna nog aanpassen.

De invoerhulp met de AI-toepassing is door KVK in samenwerking met een AI-bedrijf in het afgelopen half jaar ontworpen, gerealiseerd en naar productie gebracht. Die ervaringen zijn zeer waardevol: de pijplijn is nu ingericht en kan worden gebruikt om meer AI-functionaliteit te gaan realiseren en daarbij tegelijk de AI-expertise binnen de KVK-organisatie op te gaan bouwen en borgen.

In 2023 en verder

De in 2022 gerealiseerde versie van de Invoerhulp is een goede basis voor de verdere ontwikkelopgave (branches, functionaliteit) voor de periode 2023 - juli 2024, die met de reeds toegekende WaU-subsidie door KVK zal worden gerealiseerd.