Alex Wijkhuizen benoemd als programmadirecteur Werk aan Uitvoering bij SZW

Alex Wijkhuizen start met ingang van 1 januari 2024 als programmadirecteur Werk aan Uitvoering bij het directoraat-generaal Werk aan Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma dat veel samenwerkt met publieke dienstverleners, gemeenten en ministeries om de dienstverlening voor mensen en bedrijven toekomstbestendig te verbeteren.

Alex Wijkhuizen
Alex Wijkhuizen

Alex Wijkhuizen wordt verantwoordelijk voor de programmadirectie Werk aan Uitvoering en het tot uitvoering brengen van deze ambities. De Ambtelijke Commissie Uitvoering is hierin opdrachtgever.
Alex werkt op dit moment bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als districtsmanager Uitkeren Den Haag & Leiden. Ook is hij landelijk portefeuillehouder van de Crisisorganisatie en lid van de commissie Ethiek. Daarvoor werkte hij als manager Sociaal Medische Zaken en vervulde hij verschillende andere functies en rollen binnen het UWV. Onder andere was hij coach van trainees in het kader van aanpak jeugdwerkloosheid en voorzitter van Jong UWV.