Jaarbericht 2023 JenV-brede Werkagenda

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft haar derde jaarbericht van de JenV-brede Werkagenda gepubliceerd.

Werken vanuit de maatschappelijke opgave vergt een fundamentele verandering in sturing, evalueren, inrichten systemen en samenwerken. Die verandering is gaande.
JenV-collega’s vertellen in het jaarbericht vol passie en trots over hun vak en over hun bijdrage aan het vergroten van de publieke meerwaarde. Het toont de ambitie om beleid en wetgeving steeds meer vanuit het perspectief van de burger vorm te geven en meer oog te hebben voor de haalbaarheid van de taakopdracht van de dienstverlenende organisaties.
Deze klus is nog niet geklaard, want beter aansluiten van de JenV-dienstverlening op de behoeften van mensen en bedrijven is een grote meerjarige opgave.
 
Lees meer in het jaarbericht.

""