Nieuwsbrief WaU #37 - 6 juli 2023

In deze nieuwsbrief:

  • Terugblik Dag van de Publieke Dienstverlening
  • Interview met Mark Vermeer, directeur Digitale Overheid ministerie van BZK
  • Uitwisseling perspectieven ‘Academie voor de Rechtsstaat’
  • Ervaringen uitwisselen over meervoudig opdrachtgeverschap
  • Tips en tricks voor een gesprek over samenwerking in de driehoek
  • Volg ons op LinkedIn
  • Tip ons