Nieuwsbrief WaU #8 - oktober 2021

  • Simon Sibma: 'We hebben een visie nodig op dienstverlening vanuit de gezamenlijke overheid'.
  • Wat is de visie op Dienstverlening?
  • Verhalen over Dienstverlening...
  • Het verhaal van: Peter Meijering, RDW.
  • Informatiepunt in de bilbiotheek.
  • Uitzending gemist?
  • Over dienstverlening en Werk aan Uitvoering.
  • Werken aan vertrouwen: luister naar de mensen van de uitvoering.
  • Bouwen aan een digitaal inclusieve samenleving.
  • Tot slot..