Nieuwsbrief WaU #16 - april 2022

  • Podcast De Publieke Ruimte over ambtelijk vakmanschap
  • 23 juni 2022 : Dag van de Publieke Dienstverlening
  • Seminar overheidsbeleid in de Noordse landen
  • WaU-sessies 2e kwartaal 2022
  • Pieter Hilhorst over de trialoog
  • Webinar met Kees van der Staaij
  • Over het programma WaU
  • Tips