Nieuwsbrief WaU #32 - 23 maart 2023

  • Beleidskompas, de nieuwe werkwijze voor goede beleidsvoorbereiding
  • Uitkomsten onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap
  • Interview team Inrichten Overheidsbrede Loketten
  • 22 juni 2023: Dag van de Publieke Dienstverlening
  • Onderzoeksdagen levensgebeurtenis '18 jaar worden'