Verslag onderzoeksdagen Programma Loketfunctie van de overheid

Dit rapport betreft de experimentenfase in de ontwikkeling van het advies tot Programma Loketfunctie van de overheid. Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar een overheidsbrede loketfunctie. De vele inzichten die hieruit zijn voortgekomen zijn echter nog niet eerder samengebracht of integraal getoetst in de praktijk. De huidige aanpak van het Programma Loketfunctie van de overheid is er primair op gericht om overheidsbreed, samen met alle relevante partijen, van gemeenten tot uitvoeringsorganisaties, de komende jaren een gemeenschappelijk en samenhangend beeld te vormen van Programma Loketfunctie van de overheid waar naartoe wordt gewerkt.