Eindrapportage brede evaluatie organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand

In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën heeft bureau Andersson Elffers Felix (AEF) in samenwerking met de Universiteit Utrecht de brede evaluatie van de organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand uitgevoerd. De eindrapportage hiervan is nu beschikbaar en is zowel aan de Tweede als de Eerste Kamer aangeboden door staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met daarbij behorende brieven. In de brieven aan de Tweede en Eerste Kamer zijn de verdere stappen die volgen op de brede evaluatie beschreven.