Voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering 2023

In deze voortgangsrapportage staan de stappen die de WaU-beweging het afgelopen jaar heeft gezet in de verbetering van de publieke dienstverlening centraal.