Rol van de politiek

In deze videoserie van Werk aan Uitvoering wordt uitgelegd hoe er gewerkt wordt aan de verbetering van de publieke dienstverlening. Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma waarin medewerkers binnen zes verschillende sporen werken aan het verbeteren van de publieke dienstverlening. In deze video vertelt Janet Helder van SZW hoe er is gewerkt aan het thema 'rol van de politiek.'

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.

Beeldtitel:
Rol van de politiek

Janet Helder is op een kantoor. Janet is bestuurlijk trekker van spoor 6 en ze is werkzaam voor SZW.

JANET HELDER: "'Rol van de politiek' is eigenlijk een heel bijzonder thema, omdat het een beetje anders is dan de andere thema's beschreven in het oorspronkelijke rapport WaU. Om dienstverlening  voor burgers en bedrijven te verbeteren, is het nodig dat er betere wet- en regelgeving komt. Hoe krijg je betere wet- en regelgeving? Door beleid, politiek en uitvoering meer met elkaar te laten samenwerken.
Op grond daarvan zijn we gestart met trialogen: gesprekken starten met beleid, uitvoering en politiek. We hebben zo'n acht à negen gesprekken gedaan. Sommige daarvan waren heel algemeen van aard. Maar er waren ook gesprekken over verbetering van het fiscale stelsel. Dat is natuurlijk een heel breed en ingewikkeld onderwerp. Maar je merkte ook tijdens de gesprekken dat politici het heel prettig vonden om het hierover te hebben en om ook aan de uitvoering te vragen om meer feedback en signalen te geven. Ik denk dat de politiek
op zijn wenken bediend is, want inmiddels hebben we de Staat van de Uitvoering, Standen van de Uitvoering, knelpuntenbrieven. Er wordt regelmatig met politici gesproken. Tegelijkertijd weten we met z'n allen: we hebben hier nog veel stappen te zetten om te komen tot een goed overleg; een telkens normaal contact tussen politiek en uitvoering."

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.